Modernizace stávajících výtahových zařízení

Pod termínem modernizace si lze představit jakousi regeneraci výtahového zařízení. Se vstupem České republiky do Evropské unie jsme vázáni na nové normy EU a s tím spojené změny předpisů ČSN. Stávající výtahy často nesplňují požadované předpisy. Z tohoto důvodu je nabídka modernizace / rekonstrukce vhodným řešením.

Pro stanovení rozsahu modernizačních úprav a zpracování cenové nabídky je nezbytné přihlédnout na bezpečnostní rizika zjištěná při „Inspekční prohlídce výtahu“ (viz. Protokol inspekční prohlídky výtahu).

Je možné sjednat modernizaci výtahových zařízení celkovou či postupnou.


Celková modernizace / rekonstrukce výtahu dle ČSN EN 81-20/50

Od 1. září 2017 platí nová ČSN EN 81-20/50 jak pro nové tak i pro nově zrekonstruované výtahy. Při celkové modernizaci / rekonstrukci výtahových zařízení jsou práce provedeny najednou v dohodnutém časovém úseku. Po tuto dobu je výtahové zařízení odstaveno z provozu. Z hlediska celkového finančního a časového náročnosti je tato varianta nevýhodnější.


Postupná modernizace výtahu

Modernizace výtahových zařízení postupná - dle individuální dohody s provozovatelem výtahu jsou práce rozděleny do několika etap, např.:

1. etapa výměna výtahového rozvaděče a elektroinstalace

2. etapa výměna pohonu  ( výtahový stroj a související příslušenství )

3. etapa výměna kabiny, šachetní dveře, vodítka kabiny a protiváhy

Výhodou je zpracování přesného časového rozvrhu jednotlivých etap (výtah mimo provoz v kratších časových úsecích) a jednotlivé etapy méně zatěžující finanční plán. Nevýhodou je celkově vyšší cena. 
Postupná modernizace je vhodná především pro osobní výtahy v panelových domech.


Výtah po modernizaci / rekonstrukci:

  • splňuje požadavky ČSN, EN 81-20/50
  • jsou odstraněna bezpečnostní rizika
  • díky použití špičkových technologií výroby a použití osvědčených kvalitních komponentů předních evropských  výrobců získá vysoké technické vlastnosti
  • zvýší se kvalita a komfort jízdy
  • zvýší se celková bezpečnost provozu a spolehlivost celého zařízení
  • je vyřešena estetická úroveň prostor, ve kterých se každodenně pohybujete
  • sníží se spotřeba elektrické energie - úspora nákladů na provoz
  • sníží se hladina hlučnosti

Zaujala Vás naše nabídka? Máte zájem o bližší informace nebo se chcete pouze poradit?

Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou. Naši pracovníci Vám rádi poskytnou potřebné informace.


Kde nás najdete

Adresa společnosti

Ul. Ruská 475
250 88 Čelákovice

Mapa sídla společnosti